Որակի կառավարում

Որակի քաղաքականություն

Մենք ներդրել ենք ISO 9001 միջազգային ստանդարտի պահանջ­ների վրա հիմնված որակի կառավարման համակարգ՝ ռազմավարական նպատակ ունենալով կայուն մատակարարել սահմանված պահանջներին (ներառյալ օրենսդրական և նորմատիվ պահանջներին) համապա­տաս­խանող արտա­դրանք և անընդհատ բարձրացնել մեր հաճախորդների բավարարվածության մակարդակը:

Վերոնշյալի իրականացումը պահանջում է որակի կառավարման համակարգի շարունակական կատարելագործում, որի հիմքում դրված են.

  • արտաքին ու ներքին միջավայրի, շահագրգիռ կողմերի պահանջների, բարելավման հնարավորությունների վերլուծությունը,
  • դեպի հաճախորդ ուղղվածությունը,
  • ներքին գործընթացների արդյունավետության բարձրացումը,
  • ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ուղղված ներդրումները,
  • աշխատակիցների կոմպետենտության հետևողական բարձրացումը,
  • ռիսկերի կառավարումը:

Այս արժեքներին հետևելը թույլ է տալիս բարձր պահել արտադրանքի որակը, ապահովել մեր աճն ու զարգացումը:

     

 
Գլխավոր էջ | Դեպի վեր| Մենք աշխարհում| Կապ մեզ հետ